Bestyrelsen

Bestyrelsen for gårdlavet udgøres af følgende:


Formand                        Nils Rune (Grenågade 2)
Næstformand                 Martin Stage (Ndr. Frihavnsgade 55-57)
Kasserer og sekretær    Pia Lind (Gl. Kalkbrænderivej 12/Hobrogade 17)
Medlem                         Jolanta Mourin Hobrogade 5-11)
Medlem                         Simon Friis (Grenågade 2)
Suppleant                      Mette Klein (Grenågade 10)
Comments